Giấc mơ về người chết sống lại có thể mang cả điềm lành và điềm gở

Giấc mơ về người chết sống lại có thể mang cả điềm lành và điềm gở