Tổng đề Mb là 1 bộ số được sử dụng nhiều trong lô đề

Tổng đề Mb là 1 bộ số được sử dụng nhiều trong lô đề